Organizacja praktyk zawodowych dla studentów, opracowanie i prowadzenie wspólnych projektów informatycznych oraz organizacja konferencji i szkoleń – to tylko część warunków współpracy, jakie zostały określone w umowie między PWSZ w Nysie a firmą Hulio z Wawelna. Dokumenty w tej sprawie podpisały w sobotę, 26 października, JM Rektor prof. Zofia Wilimowska oraz Prezes firmy mgr inż. Magdalena Paterak. Firma Hulio to prężnie działająca agencja interaktywna świadcząca rozwiązania i usługi z zakresu informatyki i marketingu internetowego. Przedmiotem umowy, którą zawarła Uczelnia z firmą Hulio, jest współpraca obu stron mająca na celu rozwój gospodarczy regionu nyskiego, stwarzanie możliwości kształcenia praktycznego studentów PWSZ w Nysie oraz rozwój jej absolwentów. Umowa obejmuje przede wszystkim współpracę Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie z firmą Hulio m.in. w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, włączania studentów do realizacji projektów informatycznych realizowanych przez firmę oraz opracowywania wspólnych projektów. Uczelnia może także liczyć na wsparcie pracowników firmy w ewaluacji programu kształcenia na kierunku informatyka pod kątem bieżących i perspektywicznych potrzeb rynkowych identyfikowanych przez firmę Hulio. Ponadto pracownicy firmy wesprą Instytut Informatyki poprzez swój udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Dodatkowo Uczelnia i firma Hulio zobowiązały się do wzajemnego wspierania w ramach wszelkich swoich możliwości. Podczas podpisania umowy obecni byli także prof. Leszek Borzemski Dyrektor i dr inż. Tomasz Piłot zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie oraz mgr inż. Grzegorz Niebylski Dyrektor firmy Hulio. Na uwagę zasługuje fakt, że Prezes oraz Dyrektor firmy Hulio to absolwenci Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie.